Actievoorwaarden en spelregels

vrijdag 10 februari 2017 | Geschatte leestijd: 1 minuut

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle win- en reviewacties van Clown Anka Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden en spelregels win- en reviewacties

 1. Win en reviewacties worden uitgeschreven door Clown Anka gevestigd te Waalwijk. Op win- en reviewacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 10. Het management kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de aktielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal het management hiervoor zorg dragen
 14. Medewerkers van Clown Anka zijn uitgesloten van deelname.
 15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door de Durady groep en worden niet verstrekt aan derden.
 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door het management.
 17. Clown Anka handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met  management van clown  per e-mail via: onze contactpagina. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie