Clown Anka is dol op de Kermis

Clown Anka op de kermis in Helmond